Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Elektronická evidence (EET)

Prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím, společností  ANTIUM AURUM s.r.o., IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629, se sídlem Šaldova 219/1, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 114287, provozujícím internetový obchod na adrese http://www.antiumaurum.cz, a kupujícím.

2)      Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3)      Kupující, který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

4)      Vznik kupní smlouvy – objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

5)      Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří podmínky reklamace, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit (obchodní podmínky jsou jako samostatná strana přístupné ze strany „Hlavní strana“ a z „Online obchod“). Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Předmět smlouvy

1)      Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu barev apod.), rozhodující je popis zboží, přičemž při popisu jsou používány zkratky pro označení stavu zboží dle „Značení kvality, zkratky“ (přístupné na www.antiumaurum.cz z „Hlavní strana“ a z „Online obchod“). Fotografie jsou chráněny autorským právem.

2)      Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací dle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení zejména u mincí a medailí, viz „Značení kvality, zkratky“ (přístupné na www.antiumaurum.cz z„Hlavní strana“ a z „Online obchod“).

3)      Místem dodání zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující má povinnost uvést správnou a úplnou adresu, kam má být zboží doručeno. Kupující předává pouze takové kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.  Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou chybné nebo neúplné. O tomto rozhodnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

1)      Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

2)      K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažují systémem automaticky vygenerované e-maily oznamující zaznamenání objednávky, shrnující platební podmínky nebo uvádějící započetí přípravy objednávky (v zápatí je uvedeno „Toto není potvrzení objednávky“). Prodávající si vyhrazuje právo z provozních důvodů na nezbytně dlouhou dobu prodloužit tyto lhůty, a to po předchozím oznámení na stránkách internetového obchodu www.antiumaurum.cz  Numismatika a E-Shop. 

3)      Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží a případné další poplatky dle zvoleného způsobu platby a doručení jako je poštovné, balné, pojištění  (cenné psaní, cenný balík, balík), dobírka, uvedené v potvrzení objednávky. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující požaduje jiný způsob platby nebo doručení, než jaké jsou uvedeny ve „Způsoby dodání“ nebo „Způsoby platby“, bude mu informace o ceně dodání zaslána na jeho e-mailovou adresu.

4)      Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu info@antiumaurum.cz, a to do 1 hodiny po odeslání objednávky. Toto se nevztahuje na objednávky investičního zlata a investičního stříbra ve formě slitků a mincí.

5)      Prodávající má právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky e-mailem nebo telefonicky (v závislosti na množství zboží, ceně ap.).  Pokud kupující tuto autorizaci odmítne provést, objednávka se považuje za neplatnou.

6)      Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

7)      Při dodávce investičních zlatých a stříbrných mincí a slitků má prodejce právo plnění objednávky takovým ročníkem objednaného titulu, který má skladem, protože u investičního zlata nemá ročník ani stav mince vliv na cenu.

8)      Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly. Objednávky je možné činit také prostřednictvím e-mailu (info@antiumaurum.cz) a faxu (+420 222 317 702). V případě nemožnosti uspokojit objednávku zašle prodávající kupujícímu tuto informaci ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů. Kupující má právo nezávazně poptat položku formou žádanky. V případě zajištění poptávané položky bude kupující neprodleně informován na jeho e-mailovou adresu, případně SMS zprávou.

9)      Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. 

Cenové a platební podmínky

1)      Cena zboží je uvedena na adrese www.antiumaurum.cz  - „Online obchod“ a dále pod odkazem konkrétní skupiny zboží a dále v detailních informacích o každém zboží. Uvedené ceny obsahují DPH v platné výši, případně je uvedeno, že zboží je osvobozeno od DPH, příp. že jde o zboží ve zvláštním režimu DPH. Prodávající je plátcem DPH. U zboží, které je označeno „se slevou“ nebo „v akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč, pro informaci jsou dále přepočteny do EUR a USD. Platí ceny uvedené v Kč. Kupující z České republiky platí cenu celkem v Kč v hotovosti, dobírkou, převodem na CZK účet, vkladem na CZK účet, poštovní složenkou A České pošty. Kupujícího ze zahraničí platí cenu celkem v CZK nebo EUR - kupující se Slovenské republiky v hotovosti, dobírkou nebo převodem na EUR nebo CZK účet; kupující z ostatních států v hotovosti  nebo převodem na EUR nebo CZK účet. Ceny zboží neobsahují náklady na dodání (tj. náklady dle zvoleného způsobu platby a doručení).

2)      Náklady na dodání jsou účtovány zvlášť v závislosti na zvoleném způsobu dodání, tj. platby a doručení. Náklady na dodání mohou zahrnovat náklady na zaslání formou cenného psaní, cenného balíku, balíku, doručení do vlastních rukou adresáta, náklady na pojištění (udaná cena), náklady na dobírku, dále náklady na expedici. Při zasílání do zahraničí náklady na dodání obsahují také náklady dle zvoleného způsobu platby. Pokud si kupující vybere způsob dodání a platby dle „Způsoby doručení“, „Způsob platby“, „Ceny doručení“, je s celkovou cenou srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud si vybere jiný způsob doručení nebo platby, jsou mu informace o ceně doručení zaslány na jeho e-mailovou adresu.

3)      V případě prodejů investičního zlata, investičního stříbra, investičních zlatých a stříbrných mincí si prodávající vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

4)      Zboží z internetového obchodu www.antiumaurum.cz je možno uhradit v případě osobního odběru na prodejně hotovostní platbou při převzetí, dobírkou (platí pro zákazníky s místem dodání v České republice nebo ve Slovenské republice) nebo předem na účet společnosti ANTIUM AURUM s.r.o. (formou převodu nebo vkladu). Výše úhrady v hotovosti se řídí platnými zákonnými limity pro hotovostní platby. Dobírkou lze hradit zásilky s místem dodání v České republice  s hodnotou do Kč 25.000,- (na základě dohody lze hradit i zásilky vyšší), s místem dodání ve Slovenské republice zásilky s hodnotou do Kč 23.592. 

Při osobním odběru bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky v hotovosti. Při platbě na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně všech nákladů na dodání v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně všech nákladů na dodání na účet prodávajícího. Při platbě předem je kupující povinen uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení objednávky. Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím zrušena.

5)      Cena slitků, zlatých a stříbrných investičních mincí je aktualizována dle pohybu cen na mezinárodních trzích (a to i několikrát denně). Cena investičního zlata se u objednávek nad 50.000,- Kč potvrzuje až po připsání zálohové platby ve sjednané výši na účet prodávajícího. Úhrada zálohy musí být připsána na účet prodávajícího nebo zaplacena v hotovosti do 14:30 hod téhož pracovního dne, kdy byla vystavena zálohová faktura. V případě prodlení úhrady zálohové platby prodejce doúčtuje kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v den, kdy byla záloha připsána na účet prodávajícího.

6)      Pojištění zásilek do hodnoty Kč 40.000,- je již zahrnuto v ceně. Za pojištění zásilek v hodnotě Kč 40.001-100.000,- je účtováno Kč 100,-.

Dodací podmínky

1)      Zboží je odesíláno ve lhůtě 1 až 6 pracovních dnů od připsání celé platby na účet prodávajícího, při zasílání zboží na dobírku ve lhůtě 1 až 6 pracovních dní ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.  V případě osobního odběru s platbou při převzetí je zboží připraveno k vyzvednutí ve lhůtě 1 až 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, přičemž kupující bude o konkrétní lhůtě informován e-mailem nebo SMS zprávou. V případě, že je u zboží uvedena jiná lhůta, platí tato dodací lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo z provozních důvodů na nezbytně dlouhou dobu prodloužit tyto lhůty, a to po předchozím oznámení na stránkách internetového obchodu www.antiumaurum.cz  Numismatika a E-Shop. 

2)      V případě osobního odběru, kdy nedojde k převzetí zboží do 3 pracovních dnů po odeslání výzvy k převzetí, smlouva zaniká. Kupující se může s prodávajícím dohodnout na prodloužení této lhůty.

3)      Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného vyprodání zboží, informuje prodávající kupujícího do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo z provozních důvodů na nezbytně dlouhou dobu prodloužit tuto lhůtu, a to po předchozím oznámení na stránkách internetového obchodu www.antiumaurum.cz  Numismatika a E-Shop. 

4)      V zásilce kupující obdrží doklad o koupi zboží.

5)      Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zasílání zboží přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo znehodnotí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, případě svojí nečinností při převzetí věci nebo po převzetí věci způsobí, že nelze uplatnit oprávněnou reklamaci vůči přepravní společnosti, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

Dopravní podmínky

1)      Zboží je zasíláno Českou poštou jako cenný balík nebo cenné psaní, sběratelské potřeby a literatura také jako balík. Zboží může být rovněž zasláno přepravní službou. Zboží je vždy pojištěno na plnou hodnotu. Místa dodání a aktuální ceny za dopravu s místem dodání v České republice i v zahraničí jsou uvedeny pod odkazem „Online obchod“ – „Ceny doručení“. Konkrétní cena za dopravu je nezbytnou součástí závazné objednávky kupujícího a je stanovena v závislosti na zvoleném způsobu dopravy kupujícím v procesu zadávání objednávky v internetovém obchodě (pokud si kupující vybere z uvedených způsobů doručení a způsobů plateb), případně, při požadavku jiného způsobu dodání nebo platby, dále při zadání objednávek e-mailem nebo telefonicky je kupujícímu sdělena na jeho e-mailovou adresu (v potvrzení objednávky). S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, v případě výběru jiného způsobu doručení nebo platby, telefonických nebo e-mailových objednávek v potvrzení objednávky.

2)      Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek. Při převzetí zásilky si kupující vždy zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění porušenosti obalu a zjevných znaků poškození zásilky (např. obal je částečně nebo zcela poškozený, bezpečnostní páska je poškozená, zásilka je na omak rozmačkaná) kupující odmítne přijetí poškozené zásilky. Kupující bezodkladně kontaktuje prodávajícího (telefonicky na +420 222 317 702, e-mailem na info@antiumaurum.cz). V případě, že obal zásilky při převzetí zásilky není poškozen ani zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, kupující bezodkladně (doporučuje se ten samý den, kdy zásilku převzal) překontroluje obsah zásilky. Pokud je po rozbalení zjištěno poškození nebo úbytek předmětu v zásilce, kupující tuto skutečnost neprodleně reklamuje (ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni převzetí zásilky) poškození nebo úbytek obsahu zásilky u příslušného přepravce a sepíše s ním protokol o poškození, přičemž jednu kopii protokolu si ponechá. Dále kupující toto zjištění oznámí neprodleně prodávajícímu (telefonicky na +420 222 317 702, e-mailem na info@antiumaurum.cz) a zašle mu kopii reklamačního protokolu sepsaného s příslušným přepravcem. Kupující bere na vědomí, že nedodržení výše uvedeného postupu, především neodmítnutí převzetí poškozené zásilky nebo nedodržení lhůt pro reklamaci pro případ úbytku nebo poškození obsahu zásilky má za následek neuznání reklamace přepravcem se všemi důsledky vyplývajícími z toho pro kupujícího.

3)      Kupující bezodkladně informuje prodávajícího v případě, že neobdržel zásilku do 8 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím v případě platby dobírkou, resp. ve lhůtě 8 pracovních dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího v případě platby předem.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

1)      Kupující, který je spotřebitelem,  a předmětem jeho nákupu byly sběratelské potřeby (alba, lupy, apod.), literatura, pohlednice a ostatní sběratelské předměty s výjimkou mincí, medailí, zlatých a stříbrných mincí a slitků, má právo dle par. 53 odst. 6 zákona 367/2000 - v rámci kupní smlouvy uzavřené při použití prostředku komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez sankce odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky prodávajícímu, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy.

2)      Právo na odstoupení zboží se nevztahuje na smlouvy vyjmenované v par. 53, odst. 8 zákona 367/2000:

  1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele – platí pro mince a medaile, zlaté a stříbrné mince a slitky
  3. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  5. Na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. Spočívající ve hře nebo loterii

3)      Předmět objednávky – zboží – je možné vrátit osobně v prodejně v sídle společnosti nebo zaslat formou cenného psaní nebo cenného balíku pojištěného na plnou hodnotu zboží, případně v případě sběratelských potřeb nebo literatury formou balíku, pojištěného na plnou hodnotu, nikoliv dobírkou, na adresu sídla společnosti, na vlastní náklady. Zboží zaslané formou dobírky nebude prodávajícím přijato.

4)      Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na bankovní účet nebo jiným způsobem dle instrukcí kupujícího. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu (např. poštovné, přepravné, pojistné, dobírečné apod.) a se zasláním platby zpět kupujícímu. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: vrácené zboží musí být nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně všech nabývacích dokladů, dokumentů, doporučujeme, aby bylo v původního obalu a rovněž musí být bez známek poškození, opotřebení a používání. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená jak o náklady vynaložené na zaslání zboží kupujícímu a dále o náklady na poukázání peněžní částky kupujícímu, tak i o takovou případnou kompenzaci ve výši nákladů s uvedením zboží do původního stavu (náklady spojené s opravou poškozeného zboží, náklady na doplnění příslušenství, v případě neopravitelnosti kompenzace ve výši snížení hodnoty, náklady na znovuzabalení apod.). Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty.

Záruční lhůty, Reklamace zboží

1)      Na sběratelské potřeby jako jsou alba, kapsle, etue atp., literaturu je pro kupující spotřebitele poskytována záruka 24 měsíců, pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli záruční doba 6 měsíců. V případě sběratelských předmětů (již použité), jako jsou mince, medaile, staré pohlednice atp. se dle § 619 občanského zákoníku na použité zboží záruka nevztahuje. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, zejména § 596 – § 599. Prodávající odpovídá pouze za vady, které měla věc v okamžiku prodeje, na které nebyl kupující upozorněn a které neodpovídají běžnému opotřebení věci podle délky jejího používání. Kupující a prodávající si v souladu v § 626 odst. 3 občanského zákoníku sjednávají zkrácení lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na 12 měsíců od okamžiku převzetí věci kupujícím.  Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů je garantována emitujícím státem, resp. puncem. Nevztahuje se na ně další záruka, neboť  jejich cena závisí na pohybech finančního trhu nezávislých na vůli prodejce.

2)      Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

3)      Kupující podá reklamaci písemně a to buď zasláním na adresu společnosti ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, nebo osobně v sídle společnosti  ANTIUM AURUM s.r.o. Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8.  Reklamované zboží musí být dodáno zasláním na adresu sídla společnosti nebo osobně do sídla společnosti. Dopravu hradí kupující. Při uplatnění reklamace zasláním je nutné zaslat zásilku ve formě cenného psaní, cenného balíku, literaturu a sběratelské potřeby formou balíku; nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Doporučuje se zásilku pojistit na plnou hodnotu.

4)      Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady. Dále Kupující uvede zvolený zákonný požadavek na řešení reklamace. Pokud kupující neuvede při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na vyřízení, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace dle svého uvážení, přičemž kupující bude o způsobu reklamace informován.

5)      O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6)      Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zacházením, neodborným používáním, neodborným uskladněním, mechanickým poškozením a opotřebením, jakož i na vady způsobené vodou, ohněm, užíváním zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

7)      V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zároveň prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně s výjimkou případu opakované bezdůvodné reklamace, kdy by se dalo dovozovat, že jde o zneužití práv.

8)      Na průběh reklamace se může kupující dotázat telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem.

9)      Kupující bere na vědomí, že mince a medaile mohou být znehodnoceny i pouhým nešetrným dotykem, pádem, nevhodným zacházením nebo uložením jinak než je obvyklé. Prodávající doporučuje nevyjímat je z obalu a pracovat s nimi s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození a tím i znehodnocení.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.  Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2)      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, např. znehodnocením z důvodu nešetrného zacházení nebo uložení.

3)      Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční opravy

1)      Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2)      Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

3)      Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http:// www.coi.cz. 

Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba, omezení odpovědnosti ANTIUM AURUM

1)                 Prodávající si vyhrazuje v právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnou objednávky, které by mu přinesly ztrátu.

2)                 Kupující navštěvuje www.antiumaurum.cz, www.antiumaurum.com a www.antiumaurum.eu na vlastní riziko. ANTIUM AURUM nenese odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z toho, že kupující navštívil www.antiumaurum.cz, www.antiumaurum.com a www.antiumaurum.eu, čímž mu mohly vzniknout škody v počítačovém systému, popř. škody způsobené viry, které nakazí počítač uživatele. ANTIUM AURUM nenese odpovědnost za to, že soubory, které jsou k dispozici ke stažení, nebudou nakaženy viry, parazitními programy, trojskými koni nebo jiným kódem, který se projevuje destrukčními vlastnostmi k počítačovému systému uživatele.

3)                 ANTIUM AURUM může stejně jako jiné internetové servery používat adresy IP, aby shromáždilo souhrnné a anonymní informace o počtu návštěvníků a využívání serveru. Adresa IP je číslo, které počítači uživatele automatiky přidělí poskytovatel internetových služeb uživatele, kdykoliv se uživatel přihlásí k internetu. ANTIUM AURUM se zavazuje, že IP adresu uživatele nespojí s osobními údaji uživatele. ANTIUM AURUM si však vyhrazuje právo užít IP adresy a v případě nutnosti tak identifikovat osoby, které ohrožují server ANTIUM AURUM, služby nebo další uživatele webových stránek.

4)                 ANTIUM AURUM může využívat tzv. cookies. Cookies jsou informace, které webový server umístí na pevný zisk konkrétního počítače. Cookies si pamatují určité informace, které poté může webový server používat, aby byla účinnější komunikace mezi prohlížecím programem a uživatelem. Uživatel má vždy možnost odaktivovat cookies prostřednictvím volby prohledávacího programu.

Evidence a ochrana osobních údajů

1)      prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním  či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím nad rámec zákonných povinností z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

1)      Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými právními úpravami, především ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

2)      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodejce je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění platného znění na adrese www.antiumaurum.cz. Dříve platné podmínky zůstávají přístupné z této stránky.

3)      Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu ANTIUM AURUM, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

4)      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

5)      Všeobecné obchodní podmínky byly sepsány v českém jazyce. Platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6)      Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

7)      Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2010. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

 


AppStore Google Play